Strona główna Blog Likwidacja szkody z OC sprawcy i AC – co musisz o niej wiedzieć?

Likwidacja szkody z OC sprawcy i AC – co musisz o niej wiedzieć?

Artykuły
Opublikowano: 12.12.2023

W wypadkowej rzeczywistości drogowej proces likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy i AC staje się nieodzownym etapem dla poszkodowanego. Zrozumienie detali tego procesu, dostępnych wyborów oraz kluczowych kroków może znacząco wpłynąć na efektywność i sprawność procedury odszkodowawczej. Poznaj wszystko, co związane z likwidacją szkody z OC sprawcy!

Czym jest likwidacja szkody z OC sprawcy?

Mówiąc najprościej, likwidacja szkody z OC sprawcy to proces, w ramach którego poszkodowany wnosi roszczenie o odszkodowanie za szkody wyrządzone w wyniku wypadku lub innego zdarzenia przez drugiego uczestnika ruchu drogowego. Ubezpieczenie OC sprawcy stanowi zabezpieczenie finansowe dla poszkodowanego, pokrywając szkody materialne i koszty leczenia w przypadku szkód osobowych. Poza tym jest wsparciem dla sprawcy, który nie musi płacić za uszkodzenia czy uszczerbek na zdrowiu z własnej kieszeni. Naprawa szkody z OC sprawcy daje więc pewne zabezpieczenie każdej ze stron.

Likwidacja szkody z OC sprawcy – jak wygląda krok po kroku?

Przed otrzymaniem odszkodowania z tytułu szkody, należy wykonać kilka ważnych czynności. Oto jak wygląda likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku.

  1. Zgłoszenie szkody. W pierwszym kroku poszkodowany powinien niezwłocznie zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy. Zbieranie istotnych informacji, takich jak dane uczestników wypadku, świadectwa świadków, a także dokumentowanie szkód poprzez zdjęcia, to kluczowe elementy tego etapu. Jeśli doszło do wypadku (osoby poniosły uszczerbek na zdrowiu lub nastąpił zgon), konieczne jest pojawienie się policji i przygotowanie raportu, który jest ważnym dowodem w sprawie odszkodowawczej.
  2. Ocena rzeczoznawcy. Ubezpieczyciel sprawcy mianuje rzeczoznawcę, który szczegółowo ocenia szkody. Poszkodowany powinien uczestniczyć w oględzinach, aby przedstawić swoje stanowisko i uwagi.
  3. Propozycja odszkodowania. Na podstawie oceny rzeczoznawcy, ubezpieczyciel przedstawia propozycję odszkodowania. Poszkodowany ma prawo do negocjacji w przypadku niezgodności co do wysokości proponowanej wysokości środków. W tym przypadku warto rozpocząć współpracę z prawnikiem, który będzie reprezentował poszkodowanego w sprawie.
  4. Likwidacja szkody. W przypadku uszkodzenia mienia poszkodowany ma wybór między opcją bezgotówkową, czyli bezpośrednim przekazaniem odszkodowania na rzecz warsztatu naprawczego, a opcją gotówkową, gdzie środki trafiają na konto poszkodowanego. Wybór zależy od umowy z warsztatem i preferencji pokrzywdzonego.

Opcja bezgotówkowa a gotówkowa – kiedy warto wybrać daną opcję?

Pokrzywdzony podejmuje decyzję czy w przypadku poniesienia szkody częściowej w pojeżdzie zdecydować się na rekompensatę w postaci określonej przez ubezpieczyciela kwoty odszkodowania czy upoważnić wybrany przez siebie warsztat naprawczy do rozliczenia bezgotówkowego. Warto wspomnieć, że ta  druga  opcja jest korzystna, gdy poszkodowany nie chce zajmować się szczegółami usuwania usterki. Oddaje pojazd do warsztatu, który wystawia fakturę ubezpieczycielowi, a wszelkie koszty są pokrywane z polisy. Taka likwidacja szkody z OC sprawcy w ASO jest dla poszkodowanego w zasadzie „bezobsługowa”. Po prostu zostawia tam auto, a później odbiera.

Z drugiej strony istnieje opcja gotówkowa, którą wybiera pewna część poszkodowanych. Polega na oszacowaniu wysokości szkody przez ubezpieczyciela i wypłacie jej na konto pokrzywdzonego. Dzięki tym środkom osoba może usunąć szkodę, jednak jest zobowiązana do poszukiwania warsztatu, który to wykona. Należy jednak pamiętać, że rachunek za naprawę może być wyższy od zapłaconej przez ubezpieczyciela kwoty, więc poszkodowany może być zmuszony uregulować różnicę z własnej kieszeni.

Likwidacja szkody z OC sprawcy a szkoda całkowita

Co zrobić, gdy w grę wchodzi likwidacja szkody z OC sprawcy i szkoda całkowita? Z definicji oznacza to, że koszty naprawy przekraczają wartość rynkową pojazdu. Dlatego procedura likwidacji szkody nieco różni się od szkody częściowej.

Przede wszystkim Towarzystwo Ubezpieczeń dokona wyceny wartości rynkowej pojazdu przed wypadkiem. Ta ocena obejmuje wszystkie czynniki, takie jak model, rok produkcji, stan techniczny, przebieg, i inne istotne parametry. 

W kolejnym kroku ubezpieczyciel sprawcy na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę przedstawia poszkodowanemu propozycję odszkodowania. Propozycja ta powinna być równa wartości rynkowej pojazdu przed wypadkiem.

Mądrze likwiduj szkodę z OC sprawcy!

Pełna świadomość dostępnych opcji, umiejętne negocjacje oraz świadome wybory zwiększają szanse na uzyskanie adekwatnej rekompensaty za poniesione szkody. Nie zadowalaj się małym odszkodowaniem, gdy możesz zyskać więcej!