Strona główna Blog Etapy likwidacji szkody komunikacyjnej

Etapy likwidacji szkody komunikacyjnej

Artykuły
Opublikowano: 15.01.2024

Szkoda komunikacyjna nie należy do przyjemnych doświadczeń. Niemniej jednak warto wiedzieć, jak zachować się w takiej sytuacji. To do Ciebie, jako poszkodowanego należy odpowiedzialność za zgłoszenie straty na mieniu czy uszczerbku na zdrowiu. Podpowiemy Ci, jak przebiega zgłoszenie szkody komunikacyjnej i w jakich krokach następuje jej likwidacja. Oto kompleksowy poradnik!

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej przez poszkodowanego

Prawo stanowi, że Ty jako poszkodowany musisz poinformować ubezpieczyciela o stracie materialnej czy uszczerbku na zdrowiu na skutek zdarzenia. Zgłoszenie szkody komunikacyjnej może odbywać się na dwa sposoby – do ubezpieczyciela sprawcy lub do swojego ubezpieczyciela. Jak jest różnica między tymi dwoma sposobami likwidacji?

Sporym zainteresowaniem cieszy się bezpośrednia likwidacja szkody. Czy warto wybierać tę formę? Co ważne zdecydowanie zmniejsza ona Twoje obowiązki w przypadku likwidacji szkody. Postępowanie likwidacyjne szkody rozpoczyna się od zgłoszenia sprawy do Twojego ubezpieczyciela, a nie do ubezpieczyciela sprawcy. Przekazujesz mu wszystkie informacje na temat sprawcy, zdjęcia uszkodzonego mienia i czekasz na rozpoczęcie procedury. To Twój ubezpieczyciel kontaktuje się z ubezpieczycielem sprawcy i dokonuje wyliczenia odszkodowania.

Drugi sposób jest tradycyjny. W tym przypadku proces likwidacji szkody rozpoczyna się od zgłoszenia do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy. Co ważne, termin zgłoszenia szkody OC to 3 lata od momentu jego powstania, a w przypadku wypadku aż 20 lat. Po przekazaniu pełnej dokumentacji ubezpieczyciel sprawcy rozpoczyna proces likwidacji szkody.

Etapy procesu likwidacji szkody komunikacyjnej

Cała procedura, w której zawierają się etapy procesu likwidacji szkody, obejmuje następujące kroki:

  • Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela. Po zebraniu dokumentacji w postaci informacji o sprawcy (może przydać się oświadczenie sprawcy szkody na mieniu), zdjęć i opisu uszkodzeń pojazdu przekaż je wszystkie do ubezpieczyciela. Możesz wybrać swojego jeśli jest w programie BLS lub bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy.
  • Wyznaczenie rzeczoznawcy i ocena szkody. Ubezpieczyciel wyznaczamianuje rzeczoznawcę, który oceni szkody. Jako poszkodowany, możesz być obecny podczas tego procesu, przedstawiając swoje stanowisko.
  • Propozycja odszkodowania. Na podstawie oceny szkód, ubezpieczyciel przedstawia propozycję odszkodowania. Pamiętaj, że zawsze masz prawo do negocjacji.
  • Realizacja odszkodowania. Możesz zdecydować, jaką formę ma przybrać odszkodowanie. Z jednej strony do dyspozycji masz opcję bezgotówkową (rachunek z warsztatu opłaca ubezpieczyciel) lub gotówkową (wpłata na wskazane przez Ciebie konto).

Etapy zgłaszania szkody a postępowanie na miejscu zdarzenia

Kwestie formalne masz już opanowane. Warto je znać, gdy chcesz dobrze rozpocząć etapy likwidacji szkody i jak najszybciej uzyskać odszkodowanie. Kluczowe jest też to, jak zachowasz się na miejscu zdarzenia. Oczywiście w takiej sytuacji często trudno o opanowanie i trzeźwy osąd. Dlatego pamiętaj o poniższych krokach:

  • Zachowuj spokój. Pomimo stresu, ważne jest utrzymanie spokoju. To pozwoli skoncentrować się na niezbędnych działaniach.
  • Bezpieczne zatrzymanie pojazdu. Upewnij się, że zatrzymałeś pojazd w bezpiecznym miejscu. Włącz światła awaryjne i postaw trójkąt ostrzegawczy.
  • Zabezpiecz miejsce zdarzenia. Jeśli to możliwe, wymień dane z innymi uczestnikami zdarzenia. Dokładne sfotografowanie miejsca zdarzenia i sporządzenie rysunku sytuacyjnego może być bardzo pomocne. Przyda się też sprawdzenie OC sprawcy wypadku na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
  • Wezwij pomoc. Gdy dochodzi do wypadku (ktoś jest ranny lub nastąpił zgon) konieczne jest wezwanie pomocy medycznej i policji. Protokół policyjny może być ważnym dokumentem w procesie likwidacji szkód.

Jak sporządzić oświadczenie sprawcy szkody na mieniu?

Jeśli nie doszło do wypadku, ale należy zlikwidować szkodę, przyda się oświadczenie sprawcy szkody na mieniu. Powinno być dokładne, jasne, zrozumiałe, podpisane w obecności świadka, wykonane w dwóch egzemplarzach – można pobrać je z naszej strony internetowej pod poniższym linkiem. Inną, prostszą formę oświadczenia prezentujemy poniżej:

Ja, [Imię i Nazwisko Sprawcy], zamieszkały/a pod adresem [Adres Sprawcy], numer dowodu osobistego [Numer Dowodu], oświadczam, że jestem sprawcą szkody na mieniu [Imię i Nazwisko Poszkodowanego], która miała miejsce dnia [Data] w miejscowości [Miejsce]. 

Potwierdzam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za spowodowane straty i wyrażam zgodę na współpracę z towarzystwem ubezpieczeniowym oraz poszkodowanym w procesie likwidacji szkód. Informuję również, że posiadam polisę ubezpieczeniową OC o numerze polisy [Numer Polisy] wydaną przez [Nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego].

Data:

Podpis: ___________________________

Znając wszystkie etapy likwidacji szkody na mieniu, możesz z mniejszym stresem przystąpić do zgłaszania szkody!