Małe przedsiębiorstwa
Flota do 30 pojazdów

Czy podpisując fakturę za naprawę drobnej stłuczki, za którą zapłaciło Towarzystwo Ubezpieczeniowe z twojej polisy zdziwiłeś się kiedyś dlaczego koszt naprawy za niewinnie wyglądające uszkodzenie jest taki wysoki?

Jeżeli odpowiedź brzmi tak i chciałbyś tą sytuację zmienić skorzystaj z naszej oferty aby rozwiązać tego typu problemy. Rocznie wykonujemy na terenie Polski ponad 5000 napraw powypadkowych sam osobowych i dostawczych dla których samochód jest narzędziem pracy. Skorzystaj z naszych wypracowanych rozwiązań i procedur aby nie przepłacać i nie marnować czasu na zgłębianie czynności nie związanych z Twoim biznesem.

/ OFERTA

Poniższy pakiet ofertowy stworzyliśmy dla przedsiębiorstw posiadających małą flotę do 30 pojazdów. W ofercie skupiamy się na optymalnym zakresie obsługi szkodowej. Klienci mają możliwość zakupu dodatkowych opcji w obszarze telemetrii oraz obsługi prawnej.

/ KORZYŚCI
70tys. zł
Łączne oszczędności w 2017
7dni
Średni czas od zlecenia do przyjęcia do naprawy
9dni
Średni czas naprawy
/ SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM DZIAŁEM SPRZEDAŻY

Administratorem Twoich danych osobowych jest Claims Handling System. Przetwarzamy twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym lub w celu przesyłania ofert marketingowych Administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@c-h-s.pl, we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia.

/ POZNAJ PRZYKŁADY REALIZOWANYCH PRZEZ NAS PROJEKTÓW