Case study
Obsługa floty Coca Cola

/ STAN POCZĄTKOWY

Firma działająca w branży FMCG posiadająca dużą flotę aut osobowych, w dużej mierze wykorzystywanej przez przedstawicieli handlowych na terenie całego kraju. Dział zarządzania flotą nie posiadał profesjonalnego rozwiązania optymalizującego proces i koszt likwidacji szkód.

/ PROBLEM

W związku z dużą ilością pojazdów, a co za tym idzie dużą liczbą zdarzeń drogowych firma borykała się z wysoką szkodowością, a to pociągało za sobą wzrost stawki ubezpieczeniowej. Klient poszukiwał zmiany modelu ubezpieczenia, co wiązało się z jego aktywnym udziałem przy obsłudze szkód komunikacyjnych.

/ ROZWIĄZANIE

W wyniku wewnętrznych analiz firma zdecydowała się na zmianę modelu ubezpieczenia z pełnego AC na AC z udziałem własnym 70% i naprawy funduszowe. W ramach tego modelu CHS wsparł operacyjnie dział floty klienta poprzez przejęcie kontroli nad kosztami rzeczywistymi napraw samochodów i procesem likwidacji szkód w ramach tzw. Aktywnego zarządzania szkodami.

/ SUKCES

Wprowadzenie narzędzi operacyjnych przez CHS doprowadziło do obniżenia średniej wartości szkody o 18% i kosztów obsługi o 200.000 pln w skali roku.

/ KORZYŚCI

Dzięki podjęciu współpracy z CHS, Klient osiągnął korzyść w postaci wyraźnego obniżenia kosztów obsługi szkód.

Outsorcing obsługi likwidacji szkód poza strukturę firmy.

W wyniku wprowadzonej zmiany obsługi szkód samochodowych oraz wpisywaniu kosztu szkody w MPK danego działu, wzrosła znacznie Podniesienie samoświadomości kierowców oraz kierowników działów w zakresie wpływu wysokiej szkodowości na koszty operacyjne firmy.

18%
Obniżenie średniej wartości szkody
200tys zł
Mniejsze koszty w skali roku
/ SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM DZIAŁEM SPRZEDAŻY

Administratorem Twoich danych osobowych jest Claims Handling System. Przetwarzamy twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym lub w celu przesyłania ofert marketingowych Administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@c-h-s.pl, we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia.

/ POZNAJ PRZYKŁADY REALIZOWANYCH PRZEZ NAS PROJEKTÓW