Wittchen

/ STAN POCZĄTKOWY

Firma z grupy MŚP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa), dysponująca flotą kilkudziesięciu samochodów. Brak zorganizowanego, odpowiedniego systemu do zarządzania i kontrolowania procesu likwidacji szkód. Likwidacja następowała bezpośrednio przez Towarzystwo Ubezpieczeń.

/ PROBLEM

Brak odpowiednich standardów procesu likwidacji szkód spowodował niestabilne koszty związane z eksploatacją floty samochodowej, a brak współpracującej sieci blacharsko-lakierniczej powodował wysokie koszty napraw, wydłużenie czasu likwidacji szkody i nieuzasadnione przestoje pojazdów w serwisach.

/ ROZWIĄZANIE

W wyniku przeprowadzonej analizy kosztowej Klient upoważnił CHS do przejęcia obsługi floty Klienta. Umożliwiło to kontrolę całego procesu, tak na poziomie kosztów jak i i pod kątem jakości obsługi szkód.

/ SUKCES

Nie posiadając własnego działu likwidacji szkód samochodowych, Klient otrzymał pełen outsourcing procesu, kontrolę kosztów, zapewnienie wystandaryzowanej obsługi serwisowej na terenie całego kraju, oraz zapewnienie mobilności na cały czas naprawy.

/ KORZYŚCI

Dzięki współpracy z CHS Klient uzyskał optymalizację kosztów stałych, oraz kontrolę nad jakością napraw.

Klient uzyskał dostęp do profesjonalnych narzędzi do zarządzania szkodami, a także pełną mobilność floty poprzez zapewnienie aut zastępczych na cały czas naprawy.

/ SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM DZIAŁEM SPRZEDAŻY

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Claims Handling System sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 03-138, przy ul. Strumykowej 20, który przetwarza je w celu odpowiedzi na zainicjowany przez Panią/Pana kontakt. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych, lub chce Pani/Pan skorzystać ze swoich uprawnień, zapraszamy do kontaktu naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@c-h-s.pl.

Z pełną informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można zapoznać się KLIKAJĄC TUTAJ.