Wittchen

/ STAN POCZĄTKOWY

Firma z grupy MŚP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa), dysponująca flotą kilkudziesięciu samochodów. Brak zorganizowanego, odpowiedniego systemu do zarządzania i kontrolowania procesu likwidacji szkód. Likwidacja następowała bezpośrednio przez Towarzystwo Ubezpieczeń.

/ PROBLEM

Brak odpowiednich standardów procesu likwidacji szkód spowodował niestabilne koszty związane z eksploatacją floty samochodowej, a brak współpracującej sieci blacharsko-lakierniczej powodował wysokie koszty napraw, wydłużenie czasu likwidacji szkody i nieuzasadnione przestoje pojazdów w serwisach.

/ ROZWIĄZANIE

W wyniku przeprowadzonej analizy kosztowej Klient upoważnił CHS do przejęcia obsługi floty Klienta. Umożliwiło to kontrolę całego procesu, tak na poziomie kosztów jak i i pod kątem jakości obsługi szkód.

/ SUKCES

Nie posiadając własnego działu likwidacji szkód samochodowych, Klient otrzymał pełen outsourcing procesu, kontrolę kosztów, zapewnienie wystandaryzowanej obsługi serwisowej na terenie całego kraju, oraz zapewnienie mobilności na cały czas naprawy.

/ KORZYŚCI

Dzięki współpracy z CHS Klient uzyskał optymalizację kosztów stałych, oraz kontrolę nad jakością napraw.

Klient uzyskał dostęp do profesjonalnych narzędzi do zarządzania szkodami, a także pełną mobilność floty poprzez zapewnienie aut zastępczych na cały czas naprawy.

/ SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM DZIAŁEM SPRZEDAŻY

Administratorem Twoich danych osobowych jest Claims Handling System. Przetwarzamy twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym lub w celu przesyłania ofert marketingowych Administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@c-h-s.pl, we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia.